Archive for the 'כללי' Category

זמני צום עשרה בטבת | צאת הצום | סיום הצום – 2010

זמני סיום וצאת צום עשרה בטבת תשע"א, יום שישי 17 בדצמבר 2010

יום שישי עשרה בטבת ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
צאת צום עשרה בטבת 5:07 5:09 5:10 5:06

זמן מוצאי צום עשרה בטבת על פי לוח 'מרגליות הפקות'

צום עשרה בטבת

לוח שנה תשעא

 
 

בדיקה

 
לוח שנה ידידותי הדפסה לוח לשנת תשע"א
אלול – תשרי תשע

ספטמבר 2009

תשע
תשרי – חשון תשע

אוקטובר 2009

תשע
חשון – כסלו תשע

נובמבר 2009

תשע
כסלו – טבת תשע

דצבמר 2009

תשע
טבת – שבט תשע

ינואר 2010

שבט – אדר תשע

פברואר 2010

אדר – ניסן תשע

מרץ 2010

ניסן – אייר תשע

אפריל 2010

אייר – סיון תשע

מאי 2010

סיון – תמוז תשע

יוני 2010

תמוז – אב תשע

יולי 2010

אב – אלול תשע

אוגוסט 2010

לוח שנה תשעא

אלול – תשרי תשע"א

ספטמבר 2010

תשעא
תשרי – חשון תשעא

אוקטובר 2010

תשעא
חשון – כסלו תשע"א

נובמבר 2010

תשעא
כסלו – טבת תשע"א

דצבמר 2010

תשעא
טבת – שבט תשע"א

ינואר 2011

תשעא
שבט – אדר א' תשע"א

פברואר 2011

תשעא
אדר א'- אדר ב' תשע"א

מרץ 2011

תשעא
אדר ב' – ניסן תשע"א

אפריל 2011

תשעא
ניסן – אייר תשע"א

מאי 2011

תשעא
אייר – סיון תשע"א

יוני 2011

תשעא
סיון – תמוז תשע"א

יולי 2011

תשעא
אב – אלול תשע"א

אוגוסט 2011

תשעא
אלול – תשרי תשע"א

ספטמבר 2010

תשעא

צום יז בתמוז

מועד סיום תענית שבעה עשר בתמוז – 9 ביולי 2009

צאת הצום: ירושלים 20:18, תל אביב 20:21, חיפה 20:22.

שבעה עשר בתמוז

זמן מוצאי הצום על פי לוח 'מרגליות הפקות'.

חישוב יום השנה

הוראות: אם הפטירה הייתה לאחר שקיעת החמה, יש להוסיף יום ( זמני שקיעת החמה).
לאחר שאתם יודעים את תאריך הפטירה העברי, המירו אותו לתאריך הלועזי כשאתם משנים את השנה – לשנה הנוכחית.

סיוע באמירת קדיש

מתי נולדתי?

כאן תמצא את התאריך העברי של יום הולדתך. שים לב: היום העברי מתחיל אחר שקיעת השמש. לדוגמא 15 בינואר אחר השקיעה שווה ל-16 בינואר.
לאחר שמצאת את יום הלידה העברי, תוכל לדעת מתי הוא חל השנה. החלף את השנה – לשנה הנוכחית, והמר חזרה לתאריך לועזי.

מה עושים ביום הולדת:

* צדקה ומעשים טובים. למרות שאנו מצווים לתת צדקה בכל יום, ראוי להוסיף בנתינת צדקה במיוחד ביום ההולדת. מומלץ לתת צדקה לפני תפילת שחרית ותפילת מנחה.

* חשבון נפש – מבט לעבר. ביום זה מלאו לך X שנים מאז שבאת לעולם. הקדש כמה דקות מזמנך כדי לחשוב: מה עשיתי בשנה שחלפה? כיצד מילאתי את התחייבויותיי לבוראי, למשפחתי, לידידיי ולעולם כולו? אלו תחומים ביכולתי לשפר ולהוסיף?

* החלטות טובות. אל תסתפק במידע שצברת על השנים שחלפו. חשוב כיצד תוכל לשפר את הדברים הטעונים שיפור, וקבל על עצמך החלטות טובות לקראת השנה החדשה.

(טיפ: החלטות גרנדיוזיות בדרך-כלל לא מחזיקות מעמד. עדיף לקבל החלטות 'קטנות' אבל כאלו שתוכל לעמוד בהן)

* התחבר למורשת. יום ההולדת הוא יום מצויין להוסיף בלימוד התורה שניתנה לנו על-ידי האלוקים.

* מסיבה. מסיבת יום הולדת היא לא עניין לגן הילדים בלבד. הזמן כמה קרובי משפחה ו/או חברים כדי לחגוג יחדיו. במהלך המסיבה תוכל להכריז על החלטותיך לקראת השנה החדשה, וכן לשוחח על חשיבות יום ההולדת.

* תודה לבורא עולם. כדי להודות לבורא העולם ולחגוג את יום הולדתך, כדאי שתאמר את ברכת ה"שהחיינו" על פרי או בגד חדש (ניתן לומר שהחיינו על פרי הנאכל בפעם הראשונה בעונה, ועל בגד חשוב המביא שמחה לאדם. נוסח הברכה: ברוך אתה אד-ני, א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה).

* עוד מנהגים. רבים נוהגים במנהגים נוספים המתאימים ליום ההולדת: לימוד פרק התהילים המקביל למספר שנותיך (כאשר מלאו לך 53 שנה, ואתה נכנס לשנה ה-54, יש לומר פרק נד בתהילים); אמירת ספר בתהילים; הוספה בהתבוננות בשעת התפילה; ולגברים מעל גיל 13: עליה לתורה בשבת שלפני יום ההולדת ואם ניתן גם ביום ההולדת עצמו.

עוד על יום הולדת

צור קשר

אתר לוח שנה מרכז לוחות כלי המרה וזמנים שונים הנוגעים ללוח השנה העברי.

כל הלוחות באתר נערכו על יסוד החישובים הנמצאים ברחבי האינטרנט. ואין מערכת האתר אחראית לכל שגיאה שתעשה כתוצאה מהשימוש בתכני האתר. במקרה הצורך בצעו התאמה לתוצאות באתרי אינטרנט אחרים.

סוף זמן חמץ תשע"א 2011

מכירת חמץ אונליין

ערב פסח – י"ד ניסן, 18 באפריל 2011.

זמן אכילת ושריפת חמץ ירושלים תל אביב חיפה
סוף זמן אכילת חמץ 10:27 10:30 10:28
סוף זמן ביעור חמץ 11:32 11:35 11:34

הזמנים הם בשעון קיץ, ולפי שיטת הגר"א.

זמני החג – כניסת החג ויציאת חג הפסח

זמני צום תענית אסתר | צאת הצום | סיום הצום | מוצאי צום

זמני סיום וצאת צום תענית אסתר מוקדם י"א אדר תש"ע, יום חמישי 25 בפברואר 2010

כניסת צום תענית אסתר (עלות השחר) : 5:00

יום ה' תענית אסתר ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
צאת הצום – תענית אסתר 6:01 6:03 6:03 6:01

צום קל!

זמני צום תענית אסתר על פי לוח 'מרגליות הפקות'.