סוף זמן חמץ תשע"ב 2012


ערב פסח – י"ד ניסן, 6 באפריל 2012.

זמן אכילת ושריפת חמץ ירושלים תל אביב חיפה
סוף זמן אכילת חמץ 10:34 10:36 10:34
סוף זמן ביעור חמץ 11:37 11:39 11:38


הזמנים הם בשעון קיץ, ולפי שיטת הגר"א.

קדיש