זמני צום תענית אסתר | צאת הצום | סיום הצום | מוצאי צום

זמני סיום וצאת צום תענית אסתר מוקדם י"א אדר תש"ע, יום חמישי 25 בפברואר 2010

כניסת צום תענית אסתר (עלות השחר) : 5:00

יום ה' תענית אסתר ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
צאת הצום – תענית אסתר 6:01 6:03 6:03 6:01

צום קל!

זמני צום תענית אסתר על פי לוח 'מרגליות הפקות'.

קדיש