Author Archive for chderen

Page 2 of 2

חישוב יום השנה

הוראות: אם הפטירה הייתה לאחר שקיעת החמה, יש להוסיף יום ( זמני שקיעת החמה).
לאחר שאתם יודעים את תאריך הפטירה העברי, המירו אותו לתאריך הלועזי כשאתם משנים את השנה – לשנה הנוכחית.

סיוע באמירת קדיש

מתי נולדתי?

כאן תמצא את התאריך העברי של יום הולדתך. שים לב: היום העברי מתחיל אחר שקיעת השמש. לדוגמא 15 בינואר אחר השקיעה שווה ל-16 בינואר.
לאחר שמצאת את יום הלידה העברי, תוכל לדעת מתי הוא חל השנה. החלף את השנה – לשנה הנוכחית, והמר חזרה לתאריך לועזי.

מה עושים ביום הולדת:

* צדקה ומעשים טובים. למרות שאנו מצווים לתת צדקה בכל יום, ראוי להוסיף בנתינת צדקה במיוחד ביום ההולדת. מומלץ לתת צדקה לפני תפילת שחרית ותפילת מנחה.

* חשבון נפש – מבט לעבר. ביום זה מלאו לך X שנים מאז שבאת לעולם. הקדש כמה דקות מזמנך כדי לחשוב: מה עשיתי בשנה שחלפה? כיצד מילאתי את התחייבויותיי לבוראי, למשפחתי, לידידיי ולעולם כולו? אלו תחומים ביכולתי לשפר ולהוסיף?

* החלטות טובות. אל תסתפק במידע שצברת על השנים שחלפו. חשוב כיצד תוכל לשפר את הדברים הטעונים שיפור, וקבל על עצמך החלטות טובות לקראת השנה החדשה.

(טיפ: החלטות גרנדיוזיות בדרך-כלל לא מחזיקות מעמד. עדיף לקבל החלטות 'קטנות' אבל כאלו שתוכל לעמוד בהן)

* התחבר למורשת. יום ההולדת הוא יום מצויין להוסיף בלימוד התורה שניתנה לנו על-ידי האלוקים.

* מסיבה. מסיבת יום הולדת היא לא עניין לגן הילדים בלבד. הזמן כמה קרובי משפחה ו/או חברים כדי לחגוג יחדיו. במהלך המסיבה תוכל להכריז על החלטותיך לקראת השנה החדשה, וכן לשוחח על חשיבות יום ההולדת.

* תודה לבורא עולם. כדי להודות לבורא העולם ולחגוג את יום הולדתך, כדאי שתאמר את ברכת ה"שהחיינו" על פרי או בגד חדש (ניתן לומר שהחיינו על פרי הנאכל בפעם הראשונה בעונה, ועל בגד חשוב המביא שמחה לאדם. נוסח הברכה: ברוך אתה אד-ני, א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה).

* עוד מנהגים. רבים נוהגים במנהגים נוספים המתאימים ליום ההולדת: לימוד פרק התהילים המקביל למספר שנותיך (כאשר מלאו לך 53 שנה, ואתה נכנס לשנה ה-54, יש לומר פרק נד בתהילים); אמירת ספר בתהילים; הוספה בהתבוננות בשעת התפילה; ולגברים מעל גיל 13: עליה לתורה בשבת שלפני יום ההולדת ואם ניתן גם ביום ההולדת עצמו.

עוד על יום הולדת

צור קשר

אתר לוח שנה מרכז לוחות כלי המרה וזמנים שונים הנוגעים ללוח השנה העברי.

כל הלוחות באתר נערכו על יסוד החישובים הנמצאים ברחבי האינטרנט. ואין מערכת האתר אחראית לכל שגיאה שתעשה כתוצאה מהשימוש בתכני האתר. במקרה הצורך בצעו התאמה לתוצאות באתרי אינטרנט אחרים.

סוף זמן חמץ תשע"א 2011

מכירת חמץ אונליין

ערב פסח – י"ד ניסן, 18 באפריל 2011.

זמן אכילת ושריפת חמץ ירושלים תל אביב חיפה
סוף זמן אכילת חמץ 10:27 10:30 10:28
סוף זמן ביעור חמץ 11:32 11:35 11:34

הזמנים הם בשעון קיץ, ולפי שיטת הגר"א.

זמני החג – כניסת החג ויציאת חג הפסח

זמני צום תענית אסתר | צאת הצום | סיום הצום | מוצאי צום

זמני סיום וצאת צום תענית אסתר מוקדם י"א אדר תש"ע, יום חמישי 25 בפברואר 2010

כניסת צום תענית אסתר (עלות השחר) : 5:00

יום ה' תענית אסתר ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
צאת הצום – תענית אסתר 6:01 6:03 6:03 6:01

צום קל!

זמני צום תענית אסתר על פי לוח 'מרגליות הפקות'.

אודות הלוח העברי

לוח השנה העברי מבוסס על מסלולי השמש והירח, (לעומת הלועזי הבנוי על השמש, והמוסלמי שבנוי על הירח).

נאמר למשה רבינו שאת קביעות החודשים יש לעשות לפי הירח, ויחד עם זאת החודשים יתאימו לעונות השנה (פסח חייב להיות באביב) ולכן הלוח חייב להתאים למסלול השמש. מכיון ששנת השמש אורכת 365 יום, ושנת הירח 354 יום. נקבעו השנים המעוברות בהם מוסיפים עוד חודש, בכדי להשלים את ההבדלים בין מסלול הירח לשמש.

החודש נחלק לעשרים ותשע או שלושים יום. מסלול הירח הוא 29 וחצי ימים (ובמדוייק 29 ימים 12 שעות 793 חלקים (בכל דקה יש 18 חלקים)).
ולכן יש חודשים מלאים של שלושים יום, וחודשים חסרים של 29 יום.

החודשים המלאים הם – תשרי, שבט, אדר ראשון, ניסן, סיון, אב.

החודשים החסרים – טבת, אדר, תמוז, אלול.

החודשים המתחלפים (פעמים מלא, פעמים חסר) – חשוון וכסלו.

בדרך כלל הסדר הוא חודש אחד מלא ואחריו חסר. חוץ מחשוון, כסלו ואדר ראשון.

בכל 19 שנים של השמש נשלמים חודשי הירח. במילים אחרות 19 שנות שמש שוות ל19 שנים ו7 חודשי ירח. לכן במשך 19 שנים 7 שנים מעוברות. סדר השנים הוא קבוע – השנה ה- 3 למחזור או ה- 6, 8, 11, 14, 17, 19 יהיו שנים מעוברת.

קביעות ראש חודש הייתה בתחילה על פי הראיה, בית הדין בירושלים היה מקבל בכל חודש עדים שראו את 'מולד הלבנה', ועל פי העדים היו קובעים מתי ראש חודש. כמו כן עיבור השנה היה נקבע על פי בית דין מיוחד שהיה מתכנס כשהיה נראה צורך לעבר את השנה. וכל זה היה ללא קביעות ואפשרות לדעת מראש את החלטת בית הדין.

בזמן הגלות לא ניתנה האפשרות לקבוע עוד על פי הראי'ה, ואז תקן הלל הזקן את החשבון שעליו אנו סומכים היום למנין ראשי חודשים ושנים.

לוח שנה תשע

 
 

תאריך עברי לועזי לוח שנה יהודי

לוח לשנת תשס"ט – 2009

לוח שנה אינטראקטיבי

לוח לשנת תש"ע

 אלול – תשרי תשס"ט

ספטמבר 2008 

 
 תשרי – חשון תשס"ט

 אוקטובר 2008

 
 חשון – כסלו תשס"ט

 נובמבר 2008

 
 כסלו – טבת תשס"ט

 דצבמר 2008

 
 טבת – שבט תשס"ט

 ינואר 2009

 
 שבט – אדר תשס"ט

 פברואר 2009

 
 אדר – ניסן תשס"ט

 מרץ 2009

 
 ניסן – אייר תשס"ט

 אפריל 2009

 
 אייר – סיון תשס"ט

מאי 2009

 
 סיון – תמוז תשס"ט

יוני 2009

 
 תמוז – אב תשס"ט

יולי 2009

 
 אב – אלול תשס"ט

אוגוסט 2009

 
 אלול – תשרי תשס"ט

ספטמבר 2009