צום יז בתמוז

מועד סיום תענית שבעה עשר בתמוז – 9 ביולי 2009

צאת הצום: ירושלים 20:18, תל אביב 20:21, חיפה 20:22.

שבעה עשר בתמוז

זמן מוצאי הצום על פי לוח 'מרגליות הפקות'.

קדיש