זמני צום יום כיפורים 2011 | כניסת יום כיפור | צאת צום יום כיפור | צאת יום כיפור

זמן כניסת צום יום כיפור- הדלקת נרות – צאת יום כיפור – מוצאי צום יום כיפור

י' תשרי תשע"א, 8 באוקטובר 2011

יום כיפור – זמן תחילת וסיום הצום ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
ערב יום כיפור, יום ו, 7 באוקטובר, כניסת החג וצום יום כיפור 4:36 4:55 4:58 4:46
מוצאי יום כיפורים י' בתשרי, 8 באוקטובר, זמן סיום הצום ויום כיפורים 5:51 5:53 5:53 5:52

פדיון כפרותזמני צום יום כיפורים | כניסת יום כיפור | צאת צום יום כיפור | צאת יום כיפור

קדיש