כניסת ראש השנה | יציאת ראש השנה | כניסת חג ראש השנה

זמן כניסת החג – הדלקת נרות – צאת החג ראש השנה תש"ע

יום ו' ערב ראש השנה

ירושלים

תל אביב

באר שבע

חיפה

יום ו ערב ראש השנה 18 בספטמבר  – הדלקת נרות כניסת החג

6:05 6:21

6:23

6:12

מוצאי שבת ויום ראשון של ראש השנה 19 בספטמבר, הדלקת נרות כניסת היום השני

7:17

7:18

7:19

7:18

מוצאי יום שני של ראש השנה 20 בספטמבר. צאת החג

7:15

7:17

7:17

7:17

פדיון כפרות

קדיש