חישוב יום השנה

הוראות: אם הפטירה הייתה לאחר שקיעת החמה, יש להוסיף יום ( זמני שקיעת החמה).
לאחר שאתם יודעים את תאריך הפטירה העברי, המירו אותו לתאריך הלועזי כשאתם משנים את השנה – לשנה הנוכחית.

סיוע באמירת קדיש

קדיש