זמני שמחת תורה

זמן כניסת שמחת תורה – הדלקת נרות – צאת חג שמחת תורה כב' תשרי, 10 באוקטובר תש"ע

שמחת תורה – זמן כניסת ומצאי החג

ירושלים

תל אביב

באר שבע

חיפה

ערב חג סוכות, יום ו, 2 באוקטובר, כניסת החג

4:38 4:53 4:56 4:44

מוצאי חג סוכות טו' בתשרי, 3 באוקטובר, זמן סיום החג

5:50

5:51

5:52

5:50

זמני השבת בחו"ל

עוד על חג סוכות

קדיש