זמני צום עשרה בטבת | צאת הצום | סיום הצום – 2010

זמני סיום וצאת צום עשרה בטבת תשע"א, יום שישי 17 בדצמבר 2010

יום שישי עשרה בטבת ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
צאת צום עשרה בטבת 5:07 5:09 5:10 5:06

זמן מוצאי צום עשרה בטבת על פי לוח 'מרגליות הפקות'

צום עשרה בטבת

קדיש