זמני חג סוכות

זמן כניסת חג סוכות – הדלקת נרות – צאת חג סוכות טו' תשרי, 3 באוקטובר תש"ע

יחג סוכות – זמן כניסת ומצאי החג

ירושלים

תל אביב

באר שבע

חיפה

ערב חג סוכות, יום ו, 2 באוקטובר, כניסת החג

4:47 5:02 5:05 4:53

מוצאי חג סוכות טו' בתשרי, 3 באוקטובר, זמן סיום החג

5:58

6:00

6:01

5:59

זמני השבת בחו"ל

עוד על חג סוכות

קדיש